Hei siellä!

Virtaa luonnosta on tarkoitettu avoimeksi materiaali- ja ideapankiksi luonnontuotealan toimijoille ja yrittäjille. Resurssina oli vuosina 2017-2018 ARVOPILOTTI – Kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia – aktivointihanke. Julkaisun ylläpito siirtyi 10.1.2019 MoreNPBiz-hankkeelle. Tätä hanketta rahoittaa InterregNord. Uudessa hankkeessa ovat mukana Centria AMK (koordinaattori), Oamk Luonnonvara ja Tekniikka, Luleå Tekniska Universitet sekä Hushållningssällskapet. Uusi hanke keskittyy kuivaamisen energiatehokkuuden parantamiseen, kuivausprosessien kehittämiseen sellaisiksi, että raaka-aineiden arvoaineet säilyvät mahdollisimman hyvin sekä … Continue reading Hei siellä!

Kasvikuivurin lämpötehon tarpeen arviointi

Tehdessäni omaa esitystäni Luonnontuotepäiville 2020 huomasin, että matti meikäläisille on varsin vähän apua oman kuivurin rakentamiseen saatikka kuivurin lämpötehon tarpeen arviointiin. Lämpötehon tarve on luonnollisesti kytköksissä kasvimassan läpi puhallettavaan ilmamäärään. Mitä isompi ilmamassa on lämmitettävänä, sitä enemmän energiaa tarvitaan! Sain Teemu Huotarilta Oamkista oheisen laskentamallin. Siinä esimerkkinä on lavakuivuri, jossa ilman nopeudeksi on määritelty 0,17 m/s. Tuo lukema on Oulussa vierailleen lääkekasvien kuivaustekniikka-asiantuntija Thomas Zieglerin … Continue reading Kasvikuivurin lämpötehon tarpeen arviointi

Juuresten kuivauksessa voi lämmön tauotus parantaa lopputuotteen väriä

Kuivattaessa  paksumpia raaka-aineita, kuten juureksia, väinönputken juurta ja ruusunjuurta voi olla kannattavaa kytkeä lämpö joksikin aikaa pois päältä, jotta syvemmällä kudoksissa oleva kosteus ehtii diffundoitua lähemmäs pintaa.  Tällä tekniikalla saadaan lyhennettyä tehollista kuivausaikaa, estettyä kasvipintojen ylikuumenemista ja siksi parannettua tuotteen laatua. Rosalizan Md Saleh kollegoineen tutki tauotetun kuivauksen vaikutusta kuivauksen kulkuun, kuivausaikaan ja porkkanan karotenoidipitoisuuden muutoksiin. Tauotus tehtiin porkkanan ollessa 30 tai 40 prosentin kosteustilassa. Lämpötaukoa … Continue reading Juuresten kuivauksessa voi lämmön tauotus parantaa lopputuotteen väriä

Kuivuri, josta tuli tarkka ja säästeliäs

MoreNPBiz-hankkeen insinöörit ovat kevään ja kesän puuhastelleet minikuivurin energiansäästöprojektin kimpussa. Koekappaleena meillä on ollut Marlemin Pikku-Orakas. Pikku-Orakkaassa on sama ongelma kuin kaikissa kaappimallisissa kuivureissa:  Alimpien hyllyjen lämpötila nousee liian korkeaksi, koska ne ovat lähinnä lämpövastuksia. Päätimme asettaa kuivurin vaakatasoon, jolloin lämmin ilma puhaltaa sivulta. Hyllyt aseteltiin välikappaleiden avulla vaakasuoraan katon ja pohjan väliin. Sivusta puhallus vähensi hyllyjen välistä lämpötilaeroa huomattavasti! Vanha varsin epätarkka lämpötilatermostaatti korvattiin … Continue reading Kuivuri, josta tuli tarkka ja säästeliäs

Niksejä maailmalta marjojen, hedelmien ja vihannesten kuivaamiseen

FAO on julkaissut monia hyviä oppaita elintarvikkeiden pienimuotoisesta prosessoinnista. Käsiin tarttui FAO:n oppaita hedelmien, vihannesten ja mausteiden käsittelyyn ja kuivaamiseen.  FAO edistää ruokaturvaa ja kehittyvien maiden maatalouden ja maaseutualueiden kestävää kehitystä, ja kehitysprojekteissa on tuotettu vuosikymmeniä erinomaista perustietoa. Monet oppaiden esimerkit tulevat tropiikista, mutta myös meillä viljeltävistä lajeista yhtä ja toista matkassa – esim. mansikka, omena, porkkana, valkosipuli jne. Kuivaaminen sokeroimalla FAO:n opas Dried Fruit … Continue reading Niksejä maailmalta marjojen, hedelmien ja vihannesten kuivaamiseen

Kuivurin rakentamisen perusteet Koneviestin numerossa 7/2019

Kirjoitimme tässä Markku Koistisen kanssa ja yrittäjien avustamina Koneviestiin artikkelin erikoiskasvien kuivaamisen ja kuivausteknologian perusteista. Paljon asioita pitää huomioida, jos haluaa sisäisesti ja ulkoisesti hyvälaatuisen lopputuotteen, ja lisäksi säästää energiaa. Jotta energiaa pystyy säästämään, pitää ymmärtää mitä kuivausprosessissa tapahtuu. Haastavaa, mutta kannattaa paneutua! Koneviestiin kirjoittamisella oli taka-ajatuksena se, että saadaan myös tekniikan “raskaskoneasiantuntijat” kiinnostumaan erikoiskasvien viljelystä ja niiden käsittelyn tekniikasta. Kiitokset avustajille Minna Rahkola-Sorsalle (Hoikan … Continue reading Kuivurin rakentamisen perusteet Koneviestin numerossa 7/2019

Tavoitteena energiatehokas kuivaus

Oulussa pidettiin perjantaina 26.4.2019 englanninkielinen kuivausasiantuntijoiden seminaari, jossa saksalainen asiantuntijavieraamme Thomas Ziegler ATB-tutkimuslaitoksesta Potsdamista kertoi yrttien ja lääkekasvien kuivausprosessien energiatehokkuuden parantamiskeinoista. Tapani Rantapirkola Peskin Palveluista kertoi kuivureiden mitoittamisesta asiakkaan tarpeiden mukaan. Teemu Huotari Oamkista esitteli energiatekniikan opiskelijoien tekemää peräkärrykuivurin rakennesuunnitelmaa. Tilaisuus tallennettiin youtubeen: Video 26.04.2019 Thomas Ziegler kertoi suorasta kovektiokuivauksesta, konvektiokuivauksesta johon on yhdistetty ilmankierrätys, sekä lämpöpumppuavusteisesta konvektiokuivauksesta, jossa osa sisääntuloilmasta on ulkoa otettua ja osa … Continue reading Tavoitteena energiatehokas kuivaus

Biobisnestä luonnosta – seminaarin alustukset

Torstaina 21.3.2019 järjestimme yhdessä ProAgrian BiotalousLeader-, PSK;n Luotu kasvuun- ja Metsäkeskuksen Metsästä monituotebisnestä -hankkeen kanssa seminaarin, joka samalla oli Biotalousleader -hankkeen päätösseminaari. Aiheet kokosivat viitisenkymmentä kuulijaa ja keskustelijaa paikalle. Mukana oli luonnontuoteyrittäjiä sekä metsänomistajia, joita metsien monikäyttö kiinnostaa. Ohessa mesiangervomakeisten (valm. Vihertiipertti) alla linkit tilaisuudessa pidettyihin alustuksiin. Koivikot tuottamaan_Silvan Niko Silvan, Luke: Koivikot tuottamaan – lisäarvoa luonnontuotteilla LYH BiotalousLeader_Biotuotebisnestä_Taimi Mahosenaho 2019 ProAgria Oulu: BiotalousLeader – katsaus toimintaan  Luomukeruutuotanto … Continue reading Biobisnestä luonnosta – seminaarin alustukset

Luonnon raaka-aineiden uuttoon ja niiden arvoaineiden karakterisointiin uusia vaihtoehtoja

Industry Nordic -hankkeessa haettiin edullisempia vaihtoehtoja luonnon raaka-aineiden arvoaineiden pitoisuuksien todentamiseen ja uusia entistä nopeampia uuttoratkaisuja. Motiivina kehittämiselle oli se, että luonnontuotteiden arvoainepitoisuuksien määrittäminen on edellytys niiden vientimarkkinoille pääsyyn. Centria-ammattikorkeakoulun tutkijat Leif Hed ja Leena Favén osoittivat, että mustikan kokonaisantosyaanipitoisuudet voi mitata UV-VIS-spektrofotometrillä hintavamman nestekromatografin sijaan. Hankkeessa löydettiin myös teolliselle mustikan uuttoprosessille optimaaliset olosuhteet, joiden avulla saadaan mahdollisimman suuri antosyaanisaanto. Aika on rahaa uutossakin Hankkeessa vertailtiin myös perinteistä … Continue reading Luonnon raaka-aineiden uuttoon ja niiden arvoaineiden karakterisointiin uusia vaihtoehtoja

Arvopilotin loppuraportti

Luonnontuotealan kehittyminen ja yritysten halukkuus kehittää tuotantoaan on ollut silminnähtävää hankkeen toiminta-aikana. Olemme hankkeessa koettaneet aktivoida ja hoksauttaa toimijoita uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja käyttökelpoisista tuotantomenetelmistä sekä eri raaka-aineiden kysyntäpotentiaalista. Nyt on tullut aika sanoa Eilan sanoin että “Ne on meidän lennot lennetty” (Sinikka Nopola: Eilan, Rampen ja Likan parhaat). Arvopilottihankkeen loppuraportti on luettavissasi tästä: loppuraportti_8_2018_arvopilotti_allekirjoitettu. Kiitoksia yhteistyöstä! Toivotamme matkustajillemme turvallista matkaa ja tervetuloa uudelleen lentämään kanssamme! Tämän koneen pilotit siirtyvät lentämään uuden … Continue reading Arvopilotin loppuraportti