Uusia tuulia kehittämishankkeista

Luonnontuoterintamalla kevät ja kesä 2017 ovat olleet aktiivista aikaa. Maanantaina 21.8.2017 pidettiin kehittämishankkeissa työskentelevien skype-palaveri Ruralia-instituutin Juha Rutasen johdolla ja selviteltiin että mitä luonnontuoterintamalle kuuluu. Mediassa marjat ja yrtit ovat kiitettävästi olleet pinnalla, totesi toimialapäällikkö Anne Ristioja. Pohjoisessa on ollut huimat tavoitteet luonnon yrttien talteenoton suhteen, mutta keruuverkoston organisointiin ja sadon jatkokäsittelyyn sekä kerääjien sitouttamiseen täytyy vielä panna kehittämispanoksia. Mahlan keruun organisointi nousi myös keskustelussa esiin. Mahlaa … Continue reading Uusia tuulia kehittämishankkeista