Luonnon raaka-aineiden uuttoon ja niiden arvoaineiden karakterisointiin uusia vaihtoehtoja

Industry Nordic -hankkeessa haettiin edullisempia vaihtoehtoja luonnon raaka-aineiden arvoaineiden pitoisuuksien todentamiseen ja uusia entistä nopeampia uuttoratkaisuja. Motiivina kehittämiselle oli se, että luonnontuotteiden arvoainepitoisuuksien määrittäminen on edellytys niiden vientimarkkinoille pääsyyn. Centria-ammattikorkeakoulun tutkijat Leif Hed ja Leena Favén osoittivat, että mustikan kokonaisantosyaanipitoisuudet voi mitata UV-VIS-spektrofotometrillä hintavamman nestekromatografin sijaan. Hankkeessa löydettiin myös teolliselle mustikan uuttoprosessille optimaaliset olosuhteet, joiden avulla saadaan mahdollisimman suuri antosyaanisaanto. Aika on rahaa uutossakin Hankkeessa vertailtiin myös perinteistä … Continue reading Luonnon raaka-aineiden uuttoon ja niiden arvoaineiden karakterisointiin uusia vaihtoehtoja