Hyödyllisiä yhteystietoja ja tiedonlähteitä

 Koneistusta yrttien käsittelyyn

Alvan Blanch – yrttien ja mausteiden käsittelykoneet

Bolex, slovakialainen elintarvikelaitteistojen myyntifirma, jolla mm. kuivureita ja erilaisia tuotantolinjastoja esim. juomien valmistukseen ja pullotukseen. Kuivureista enemmän pudotusvalikosta Potrávinarske stroje a baliace –> Využitie biomasy. Google translate on hyvä apu oikean sivun löytämiseksi.

EuroPrima -yrttikoneiden valmistajan tuote-esittely ja kataloogi

Herbas d.o.o., kroatialainen yrttien lajittelu-, leikkaus- ja kuivauslaitteiden valmistaja. Tämä firma on toimittanut laitteistoja lähinnä Kroatiaan, Unkariin, ja naapurimaihin. Pienimmät lavakuivurit 9 m2:n suuruisia. Mielenkiintoinen vaihtoehto on myös hyllykkökuivuri, jonne ajetaan hyllyillä varustettu rullakko. Ovat rakentaneet myös yrttikuivureita merikontteihin. Polttoaineena näissä näyttää käytettävän haketta.

Melander_Yritysesittely 2017 kuljetin- ja pakkauslinjastot elintarviketeollisuudelle

AMT-Systems Oy – automaatioalan palveluita (esim. pakkauslinjastot) teollisuudelle

Peskin Palvelut Oy, Markku Koistinen 040 5707664 (Oulu) – neuvontaa kuivureiden suunnittelussa

Trennso-technik saksalainen lajittelijoiden valmistaja, jolla erilaisia ilmalajittelijoita ja siivilä-tärypöytiä. Valmistaa eri mittakaavan koneita (myös pieniä) yrttien ja mausteiden valmistajille. Englannin kielelläkin löytyy materiaalia.

Winicker & Lieber  yrttileikkureiden valmistaja teen tekijöille

Scorpion puolalainen yrttien käsittelylinjastojen valmistaja

sadonkorjuu-ja-kasittelytekniikkaa-yrttien-jatkojalostajille kuvasarja koneista erilaisten yrttien korjuuseen ja käsittelyyn

Katsaus mauste- ja lääkeyrttien korjuun teknologiaan Saksankielinen kirjallisuuskatsaus, jossa mm. vertaillaan markkinoilla olevia yrttikasvien sadonkorjuukoneita. Tästä voi saada vinkkejä omaan koneiden räätälöintiin.

Pohjois-Suomen luonnontuotealan toimijoita ja hankkeita

SUOKAS-hanke, Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia tutkiva kehittämishanke (Luke)

Lutunen, tutkimustietoa Pohjois-Suomen luonnontuotealan hyödynnettäväksi (LapinAMK & Luke)

BiotalousLeader, tiedonvälityshanke biotalouden tuomista elinkeinomahdollisuuksista (ProAgria Oulu)

Yrttiaika, seitsemän pohjoispohjalaisen luonnontuoteyrityksen osuuskunta. Panepa muistiin myös Kati Haipuksen perustama Yrttiaika-blogi

LuonnonAromit, pudasjärveläinen pitkän linjan luomu-luonnontuotteita valmistava yritys

Laitalan Luomutila, simolainen luomutila, jolla laaja jälleenmyyjäverkosto ympäri Suomea

Villiyrtti.fi  tarjoaa retkiä ja kursseja villiyrttien ja sienten maailmaan Oulun seudulla

Pakuso Oy on lietolainen luonnontuotteisiin perustuvia hoitotuotteita ja ravintolisiä valmistava yritys, joka vaikuttaa ja toimii myös Pudasjärvellä. Pakurin ja muiden metsän aarteiden keruualueet ovat pääosin Sodankylässä, Kittilässä ja Inarissa.

Tietopaketteja ja vinkkejä kotomaasta ja muualta

Arktiset Aromit (Arktiset Aromit english version) on luonnontuotealan toimialajärjestö, joka toiminnallaan edistää luonnontuotteiden talteenottoa, jatkojalostusta ja käyttöä sekä parantaa tuotteiden laatua.

Aitoluonto.fi, uutisia ja ajankohtaistiedotteita luontoyrittäjyydestä

Herba Polonica Journal Puolan lääkekasvi- ja luonnonkuituinstituutin ylläpitämä julkaisusarja, jossa tieteellisiä artikkeleita lähinnä yrttien terveysvaikutuksista. Mielenkiintoisia uusia juttuja mm. sammalista.

Leitfaden Trocknung von Arznei- und Gewürzpflanzen ATB-tutkimuslaitoksen selvitys energiansäästömahdollisuuksista yrttien kuivauksessa. Sopii LVI-alan insinööreille, jotka osaavat saksaa. Selvityksessä esitellään mm. ilman kierrätyksen mahdollisuuksia säästää lämpöenergian kulutusta. Vaiheistettu kuivaus, jossa pääosin kuivattu materiaali siirretään pienempään kuivuriin jatkokuivaukseen osoittautui myös hyväksi lämpö- ja sähköenergian säästömahdollisuudeksi. Selvityksessä vertaillaan myös perinteisten energialaitosten sekä aurinkoenergian hyödyntämistä kuivauksen energianlähteenä. Sähkön ja lämpöenergian tuotantolaitoksen, lämpöpumpun sekä ilman kierrätyksen yhdistelmällä voitiin saavuttaa jopa 73 % säästö primäärienergian kulutuksessa. Pelkällä lämpimän ilman kierrätyksellä saavutettiin noin 27 % säästö energiankulutuksessa.

lämpöpumppu

Luonnonkasveista kosmetiikkaa ja terveysvaikutuksia Marika Laurilan vuonna 2018 Lutunen-hankkeelle tekemä kooste merkittävimpien luonnonkasvien terveysvaikutteisista yhdisteistä. Julkaisu pohjautuu tutkimusartikkeleihin.

Skogsskafferiet.se Ruotsalainen villiruokasivusto, jossa kustakin kasvista myös tunnistuskuvia ja varoituksia, jos lajin voi sekoittaa myrkyllisiin lajeihin. Näillä sivuilla myös kiva keskustelupalsta, jossa lukijat vinkkaavat kokemuksistaan ja käyttötavoistaan. Matkailijoiden kanssa työskenteleville hyvä ruotsinkielen oppimateriaali. Tiesitkö että koiranputki on hundkäx eli koirankeksi?

insinoorityo_loppuraportti_ja_liitteet_toni_hamalainen, Toni Hämäläisen koivunlehden keruuta ja lajittelua käsittelevä opinnäytetyö vuodelta 2007.

ella_ja_kate_kuivurit_yhteenvetoraportti_231107 ELLA- ja KATE-hankkeissa rakennettujen ja testattujen kuivureiden tekniikoita ja mitoituksia esittelevä raportti (Hämäläinen Toni )

Kuivuripäivä 12.12.2016 Oulussa, päivän alustukset

Luonnonraaka-aineiden terveysvaikutuksia. CRS-Biotech Oy, Sankelo T & Siivari J. 2007. Luonnosta teolliseen tuotantoon -hankkeen tilaama kirjallisuustutkimus. Klassikko, jota kannattaa selailla, kun ideoi uusia tuotteita tai niiden variaatioita.

Uuselintarvikeasetukseen liittyen kannattaa tutustua Tea & Herbal Infusions Europe -organisaation The Inventory List of Herbals considered as Food -luetteloon. Siihen on kerätty sellainen kasvilajisto Euroopan maiden elintarvikkeena käytetyistä yrteistä, joista löytyy turvalliseksi arvioitua käyttöhistoriaa. Johdannossa viitataan uuselintarvikkeisiin liittyvään EU-säännökseen N:o 258/97, jonka mukaan kasviraaka-ainetta ei pidetä uuselintarvikkeena, jos sen merkittävästä käytöstä ihmisravintona löytyy tietoa jostakin toisesta jäsenmaasta.  Toivotaan, että tämä sääntöä noudatettaisiin myös Suomessa.

Päivitämme listaa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s